31/10: Σχετικά με τις σημερινές ώρες συνεργασίας του κ. Χατζηπαντελή

  • Posted on: 31 October 2018

Ο κ. Χατζηπαντελής δεν θα βρίσκεται στο γραφείο του σήμερα Τετάρτη 31/10 λόγω υπηρεσιακής υποχρέωσης. Θα είναι στο γραφείο του την Τρίτη 6/11 1-4

Όποιος/α επείγεται να τον συναντήσει μπορεί να τον αναζητήσει στο γραφείο διδασκόντων στο κτίριο ΝΟΠΕ ή στο γραφείο της Κοσμητείας (Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε. 2ος όροφος, γρ. 211)

Κατηγορία: 
Διάφορα