5/11: Αναβολή μαθήματος κ. Σταυρακάκη και αναβολή ωρών συνεργασίας της 6/11

  • Posted on: 4 November 2018

Tο μάθημα "Ανάλυση Πολιτικού Λόγου" της Δευτέρας 5/11 αναβάλλεται λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Επίσης αναβάλλονται οι ώρες συνεργασίας του κ. Σταυρακάκη της Τρίτης 6/11 

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά