6/11: Αναβολή ώρας συνεργασίας κ. Στυλιανού

  • Posted on: 4 November 2018

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου ο κ. Στυλιανού δεν θα είναι στο γραφείο του στις ώρες συνεργασίας, λόγω ακαδημαϊκής υποχρέωσης

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά