9/11: Αναβολή μαθήματος "Διεθνείς Σχέσεις"

  • Posted on: 6 November 2018

Η παράδοση του μαθήματος "Διεθνείς Σχέσεις" της Παρασκευής 9 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε διεθνές συνέδριο.

Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά