Διακοπή ρεύματος 15-17 Νοεμβρίου στο κτίριο ΝΟΠΕ: Μετακινήσεις μαθημάτων κ. Ανδρέου, Ανδρεάδη, Δουράκη και Aarbakke

  • Posted on: 8 November 2018

Από την ΠΕΜΠΤΗ  15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  στις 3.30 μμ  μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στις 3.30 μμ., θα υπάρχει στο κτίριο ΝΟΠΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Εξαιτίας της διακοπής ανακοινώνονται οι εξής έκτακτες αλλαγές μαθημάτων:

  • Το μάθημα του κ. Ανδρέου «Το πολιτικό σύστημα της Ε.Ε.» (ΚΥ0501) αντί της Πέμπτης 15/11 θα γίνει την Τετάρτη 14/11 9–12 στην Αίθουσα Β.
  • Τα μαθήματα του κ. Δουράκη "Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας" και "Διεθνής Πολιτική Οικονομία & Ανάπτυξη" της Παρασκευής 16/11 θα γίνουν την ίδια μέρα και ώρα στην αίθουσα 3Δ του κτιρίου της Εγνατίας
  • Η παράδοση του μαθήματος "Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή" της Παρασκευής 16/11/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/12/2018 στις 12:00 στο αμφιθέατρο Α
  • Η παράδοση του μαθήματος "Διεθνείς Σχέσεις" της Παρασκευής 16/11/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί. Αναπληρώσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21 Νεομβρίου και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 9 π.μ. στην αίθουσα Β
Κατηγορία: 
Προπτυχιακά