Πρόγραμμα Youth 4 Youth της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

  • Posted on: 14 November 2018

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης- ΚΕΔΗΘ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη σειρά συναντήσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Youth 4 Youth policy making” χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ για τη Νεολαία.

Στόχος του Έργου είναι η ενημέρωση των νέων ανθρώπων για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν ενεργά τόσο στην τοπική, εθνική αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων,  με αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στη λήψη αποφάσεων.

Δείτε περισσότερα

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια