Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2018-19

  • Posted on: 14 November 2018

Ανακοινώθηκαν στα Τμήματα των πανεπιστημίων τα ηλεκτρονικά αρχεία όπως διαβιβάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορούν σε:
α) Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα επιτυχόντων μετεγγραφής ακαδ. έτους 2018-19,
β) Διαβίβαση ονομαστικού πίνακα αιτούντων μετεγγραφή του ακαδ. έτους 2018-19

Οι αιτούντες τη μετεγγραφή θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr  από 15.11.2018 (10:00 π.μ) έως 30.11.2018.

Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών τις ώρες 12:00 -13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος, προσκομίζοντας επιπλέον την ταυτότητά τους, αντίγραφο αυτής και εκτυπωμένο το ΑΜΚΑ τους

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά