Αναβολές μαθημάτων κ. Ανδρέου 20 και 22 Νοεμβρίου

  • Posted on: 18 November 2018

Οι παραδόσεις των μαθημάτων «Κράτος, θεσμοί και δημόσιες πολιτικές» και «Το πολιτικό σύστημα της Ε.Ε.» δε θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 22 Νοεμβρίου αντίστοιχα λόγω απουσίας του διδάσκοντα. Οι αναπληρώσεις των παραδόσεων θα οριστούν με νεότερη ανακοίνωση.

Ο διδάσκων,

Γ. Ανδρέου

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά