Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

  • Posted on: 20 November 2018

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (δύο άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1. Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής (επιλογής εαρινού εξαμήνου).
2. Ανατολική Μεσόγειος: Σύγχρονη Διπλωματία και Πολιτική (επιλογής εαρινού εξαμήνου).

Η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 28-11-2018.

Δείτε την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως έχει δημοσιευτεί στον Τύπο και αναρτηθεί στην Διαύγεια

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά