11/12: Αναβολή ωρών συνεργασίας κ. Σταυρακάκη

  • Posted on: 9 December 2018

Το μάθημα "Ανάλυση πολιτικού λόγου" δεν θα διδαχθεί τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 λόγω έκτακτων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα οριστεί προσεχώς.

Το μάθημα "Σύγχρονη τέχνη και πολιτική" της Τρίτης 11 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί κανονικά, αλλά δεν θα πραγματοποιηθούν οι ώρες συνεργασίας της ίδιας μέρας.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά