Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "European Master in Human Rights and Democratisation"

  • Posted on: 11 December 2018

Εκ μέρους της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "European Master in Human Rights and Democratisation", στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master’s in Human Rights and Democratisation-Ε.ΜΑ) διευθύνεται από το European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation – EIUC/Global Campus of Human Rights (GC). Το Global Campus of Human Rights αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο Πανεπιστημίων χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο βασίζεται στη συνεργασία ανάμεσα στο European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) –που είναι τόσο η κεντρική δομή του δικτύου όσο και ο οργανισμός "ομπρέλα"- και σε επτά Περιφερειακά Προγράμματα (Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Καύκασος, Αφρική, Ασία - Ειρηνικός, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, Αραβικός κόσμος).

Δείτε την πρόσκληση

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά