Δεν υπάρχουν ώρες συνεργασίας κατά την εξεταστική περίοδο

  • Posted on: 16 January 2019

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως γίνεται πάντα, δεν υπάρχουν κατά την εξεταστική περίοδο προκαθορισμένες ώρες συνεργασίες με τους διδάσκοντες

Όποιος επιθυμεί επείγουσα επικοινωνία μπορεί να αναζητήσει τους διδάσκοντες με email (δείτε την σχετική λίστα διευθύνσεων): https://www.eps.auth.gr/el/polsci/6220

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά