Σχετικά με το μάθημα «Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας»

  • Posted on: 4 February 2019

Το μάθημα «Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας» θα διδάσκεται το παρόν εξάμηνο κάθε Δευτέρα 12-3 στην Αίθουσα 3Α.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

  • Μεθόδους γενικής και ειδικής διδακτικής
  • Ανάλυση αντικειμένου και διδακτέα ύλη στο Γυμνάσιο και Λύκειο
  • Υλοποίηση διδακτικής/εργαστηριακής εφαρμογής σε Γυμνάσιο/Λύκειο

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν τα σχετικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου:

Ιδιαίτερα στο βιβλίο της Β Λυκείου (σελ. 54) περιγράφονται τα εργαστήρια με τα οποία θα ασχοληθείτε κατά την επίσκεψη σας σε Σχολείο. Κατά το παρόν εξάμηνο, λόγω και των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το Μάιο,  θα ασχοληθούμε με τα εργαστήρια που αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής κόμματος/προσώπων και το εκλογικό σύστημα.

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει κατά 30% από την μικρο-διδασκαλία που θα ετοιμάσετε και θα παρουσιάσετε στο μάθημα (συγγραφή και παρουσίαση διδακτικού υλικού), κατά 40% την παρουσία σας στο Σχολείο και κατά 30% από τελική γραπτή εξέταση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να προσέλθουν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2/2019 στο 1ο μάθημα.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά