Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

  • Posted on: 6 March 2019

Σας ενημερώνουμε ότι ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη δήλωση υποχρεωτικών μαθημάτων για ΚΑΝΕΝΑ εξάμηνο

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΣΕΙΡΑ:
Εξάμηνο: Β, Δ, ΣΤ, Η: από 12/03/2019 ώρα 9:00π.μ. έως 19/03/2019 ώρα 23:59 μ.μ.
ΠΤΥΧΙΟ (10ο εξάμηνο και πάνω): από 21/03/2019 ώρα 9:00π.μ. έως 28/03/2019  ώρα 23:59 μ.μ.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ https://it.auth.gr/el/sis-student (επιλογή 3)

1. Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν αποκλειστικά στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί. Μετά τη λήξη των προθεσμιών το σύστημα δηλώσεων απενεργοποιείται.
Μετά την επιτυχή καταχώριση της δήλωσης, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) στον ιδρυματικό σας λογαριασμό από το support.auth.gr με την ακριβή ημερομηνία και ώρα αποστολής της δήλωσης, και τον αριθμό καταχώρησης, όπου θα καταγράφονται και τα μαθήματα που έχετε δηλώσει. ΜΗ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ-Είναι το αποδεικτικό της δήλωσής σας.

2. Στο «ΔΗΛΩΣΗ -> ΙΣΤΟΡΙΚΟ» ελέγχετε την κατάσταση της δήλωσής σας (θα πρέπει να βλέπετε τα μαθήματα που δηλώσατε). Διορθώσεις ή συμπληρώσεις των δηλώσεων γίνονται δεκτές μόνο στις ημερομηνίες που θα κάνετε τις δηλώσεις σας.

3. Ο φοιτητής που ΔΕΝ θα δηλώσει κάποιο μάθημα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις Ιουνίου (και επαναληπτική Σεπτεμβρίου) του μαθήματος ούτε να αποκτήσει διδακτικό βοήθημα . Αν κατά παρέκκλιση συμμετάσχει στις εξετάσεις ο βαθμός του δεν ανακοινώνεται και υποχρεούται να επαναλάβει την εξέταση του μαθήματος όταν το δηλώσει σε επόμενο εξάμηνο (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 137/21.9.2017).

4. Δεν μπορεί να γίνει δήλωση συγγραμμάτων αν δεν προηγηθεί δήλωση μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι φοιτητές/τήτριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους, μετά από έγκριση από τον Σύμβουλο Σπουδών του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα στο αριθμητικό όριο των μαθημάτων επιλογής που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο. Στην σελίδα της ηλεκτρονικής δήλωσης εμφανίζονται με τους κωδικούς «ΕΕ1000» και «ΕΕ2000». Η δήλωση αυτών των μαθημάτων εκτός από ηλεκτρονικά γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και γραπτά καταθέτοντας στη Γραμματεία το αντίστοιχο έντυπο. Ο Κωδικός και ο Τίτλος των μαθημάτων πρέπει να αναγράφεται και στα Αγγλικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ
Β΄ εξάμηνο
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα. Σας προτείνουμε να δηλώσετε τα «6» ( έξι ) μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου και, εάν επιθυμείτε, έως 3 υποχρεωτικά μαθήματα μεγαλυτέρων εξαμήνων. Δεν μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα επιλογής.

Δ΄εξάμηνο
Για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές που ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ το μάθημα ΚΥ000 Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες του Γ΄ εξαμήνου δηλώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  στο εαρινό (Δ΄ εξάμηνο) .
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα (μέχρι «3» επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι) φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα.

ΣΤ΄εξάμηνο
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «9» ( ΕΝΝΕΑ ) μαθήματα (μέχρι «3» επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι) φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα.

Η΄ εξάμηνο
Ο αριθμός μαθημάτων που μπορείτε να δηλώσετε είναι μέχρι «10» ( ΔΕΚΑ ) μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής). Στα μαθήματα επιλογής ισχύει όριο / πλαφόν 120 (εκατόν είκοσι)   φοιτητών /τριών για κάθε μάθημα. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «30» (τριάντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε επιλεγεί για πρακτική

ΠΤΥΧΙΟ (10ο εξάμηνο και πάνω)
Μπορείτε να δηλώσετε όσα μαθήματα σας υπολείπονται έχοντας να επιλέξετε: από τα υποχρεωτικά μαθήματα ΕΑΡΙΝΟΥ και ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου και από τα επιλογής μαθήματα του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου. Το Πλαφόν για την Πρακτική Άσκηση είναι «30» (τριάντα) φοιτητές/φοιτήτριες και δηλώνεται μόνον εφόσον έχετε επιλεγεί για πρακτική

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά