29/3: Δ.Π.Μ.Σ. «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα»: Εισαγωγικές εξετάσεις

  • Posted on: 15 March 2019

Σχετικά με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα» στο οποίο συμμετέχουν το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, οι εισαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα "Σύγχρονη Τέχνη και Πολιτική" για τους υποψηφίους της κατεύθυνσης «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης» του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 4-6 μ.μ. στην αίθουσα 107 (1ος όροφος κτιρίου ΝΟΠΕ).

Δείτε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά