9/4: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Παναγιώτου Στυλιανού

  • Posted on: 3 April 2019

Την  Τρίτη 9 Απριλίου 2019, στις 12:00 στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Παναγιώτου Στυλιανού με τίτλο:
«Αλήθεια και Ιδεολογία στην Πολιτική Θεωρία: Πλάτωνας, Μαρξ, Φουκώ».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά