29/5: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Γκαραβέλα Ιωάννη

  • Posted on: 15 April 2019

Την  Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, στις 16.30 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Γκαραβέλα Ιωάννη με τίτλο: «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΤΟ BREXIT ΩΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΠΟ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ». στην αίθουσα 3Δ (Κτίριο Εγνατίας 46)

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά