Π.Μ.Σ. Τμήματός Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  • Posted on: 23 April 2019

Λάβαμε πρόσφατα προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για 3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το 2019-20
1. ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» - αιτήσεις έως 28/6/19 – πληροφορίες: https://pedis.uop.gr/?page_id=1212
2. ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» (στην αγγλική γλώσσα)– αιτήσεις έως 28/6/19 – πληροφορίες: https://pedis.uop.gr/?page_id=1949
3. ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» - αιτήσεις έως 2/9/19 – πληροφορίες: https://pedis.uop.gr/?page_id=10109

Δείτε τις προσκλήσεις:

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά