Εκλογές εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην ΓΣ του Τμήματος

  • Posted on: 7 June 2019

Δείτε στα παρακάτω συνημμένα:

  1. 1. Την προκήρυξη των εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην ΓΣ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών που έχει δημοσιευτεί στην Διαύγεια
  2. 2. Την ανακήρθξη υποψηφίων
  3. 3. Τα πρακτικά εκλογής
Κατηγορία: 
Διάφορα