ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράταση προθεσμίας δηλώσεων ορκωμοσίας

  • Posted on: 15 July 2019

Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για τις δηλώσεις ορκωμοσίας παρατείνεται έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου

Η Ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή 26/07/2019  και ώρα 11:30  πμ., στην  Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά