2η ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (νέα προθ: 28/8)

  • Posted on: 31 July 2019

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», σας ενημερώνουμε ότι:

Μετά την αρχική δημοσίευση και την 1η Ορθή Επανάληψη κοινοποιήθηκε 2η ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης με αριθμ. 166848/2019 η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 28η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

Κατηγορία: 
Διάφορα