ΣΝΕΓ: Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (προσθήκη Ε' ΣΤ' εξ.)

  • Posted on: 20 August 2019

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά