Κύκλος Μελέτης Λαϊκιστικού Φαινομένου: Εγγραφή

  • Posted on: 8 September 2019

Ο λαϊκισμός έχει επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στο διεθνές πολιτικό και ακαδημαϊκό πεδίο. Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ έχει μακρά παράδοση στην μελέτη του φαινομένου. Κορυφαία στιγμή στην πορεία αυτή ήταν η υλοποίηση του έργου «POPULISMUS» από ερευνητική ομάδα του Τμήματος.

Ο «Κύκλος Μελέτης του Λαϊκιστικού Φαινομένου» είναι μια πρωτοβουλία φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ που γεννήθηκε  το 2016, ακριβώς μέσα από αυτή την ερευνητική/ακαδημαϊκή παράδοση. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει την προαγωγή της μελέτης του λαϊκισμού μέσα από την ποικιλία των θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί, την δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των φοιτητών και ερευνητών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ που ενδιαφέρονται για την μελέτη του λαϊκισμού, ώστε να επιτευχθεί η βαθύτερη κατανόηση και η συγκριτική χαρτογράφηση του λαϊκιστικού φαινομένου σε όλο το εύρος των διαφορετικών εκδηλώσεών του.

Ο «Κύκλος Μελέτης του Λαϊκιστικού Φαινομένου», ο οποίος λειτουργεί σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο «POPULISMUS» και τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, διοργανώνει εκδηλώσεις κι συζητήσεις με σκοπό την ανάπτυξη ενός παραγωγικού διαλόγου γύρω από τον λαϊκισμό και συναφή ζητήματα (Δημοκρατία, Εξτρεμισμός, Εθνικισμός, Αριστερά).

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν 8 σεμινάρια/διαλέξεις. Αυτό το διάστημα προετοιμάζεται η νέα σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων που θα καλύπτουν διαφορετικές πτυχές του λαϊκιστικού φαινομένου. Το πρόγραμμα των διαλέξεων θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Καλούμε προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/φοιτήτριες καθώς και υποψήφιους/ες διδάκτορες/ διδακτόρισσες του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, που ασχολούνται με ή ενδιαφέρονται για το θέμα του λαϊκισμού να εγγραφούν στον «Κύκλο Μελέτης Λαϊκιστικού Φαινομένου» (φόρμα εγγραφής) ώστε να δημιουργηθεί μια ζωντανή και δραστήρια ερευνητική μικρο-κοινότητα εντός του Τμήματος.

Web: https://populism.wixsite.com/populismstudycircle
Facebook: Group, Page

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους συντονιστές του «Κύκλου Μελέτης Λαϊκιστικού Φαινομένου»:
Γρηγόρης Μάρκου, Υποψήφιος Διδάκτωρ:
grmarkou@gmail.com
Αντώνης Γαλανόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ: antonisgal@gmail.com

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια