Οδηγός επιβίωσης πρωτοετων φοιτητών

  • Posted on: 13 September 2019

Tο ΑΠΘ από το 2014 εκδίδει (πλέον μόνο ηλεκτρονικά) τον «Οδηγό Επιβίωσης» για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του, που περιέχει αναλυτικές, χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή τους στο Πανεπιστήμιο και την πόλη.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται από το Τμήμα Σπουδών, της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων, και το Γραφείο Συντονισμού και Ανάπτυξης των αθλητικών και των πολιτιστικών φοιτητικών δραστηριοτήτων.

O Οδηγός Επιβίωσης είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: http://www.dps.auth.gr/el/info/main

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά