23/9: Έκτακτες ώρες συνεργασίας Τεπέρογλου Ευτυχίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

  • Posted on: 20 September 2019

Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου η κ. Τεπέρογλου Ευτυχίαςθα βρίσκεται στο γραφείο της (Εγνατίας 46, 2ος όροφος) μεταξύ 6-8 μμ. για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Από τη διδάσκουσα

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά