Για τους επιτυχόντες 2019 της κατηγορίας Αλλοδαποί - Αλλογενείς

  • Posted on: 23 September 2019

Οι επιτυχόντες 2019 της κατηγορίας ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ θα πρέπει να πάνε σε ένα ΚΕΠ ή ένα υποκαστημα ΙΚΑ για να εκδώσουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

ΕΠΙΣΗΣ υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή της ΕΛΣΤΑΤ που μπορείτε να το βρείτε πιέζοντας εδώ

Προθεσμία για όλα αυτά είναι η 30/10

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά