Συνέδριο Νέων Επιστημόνων με θέμα: «Γυναίκες και πολιτική στον σύγχρονο κόσμο (19ος-21ος αι.): Οι γυναίκες στην πολιτική, η πολιτική για τις γυναίκες" Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

  • Posted on: 26 September 2019

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. οργανώνει Συνέδριο Νέων Επιστημόνων με θέμα: «Γυναίκες και πολιτική στον σύγχρονο κόσμο (19ος-21ος αι.): οι γυναίκες στην πολιτική, η πολιτική για τις γυναίκες» 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών/ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη, στις 14 και 15 Μαρτίου 2020.

Η θεματική του συνεδρίου είναι ανοικτή μέσα στο φάσμα των κατευθύνσεων που δίνει ο τίτλος.

Στο συνέδριο καλούνται να μετάσχουν νέοι επιστήμονες (μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες, υποψήφιοι/-ες διδάκτορες, νέοι διδάκτορες, ερευνητές κλπ.).

Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά και οι εισηγήσεις που θα επιλέξει η επιστημονική επιτροπή θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να καταθέσουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους ως την 1η Νοεμβρίου 2019, με τον τίτλο της ανακοίνωσης τους. Η κατάθεση περίληψης της εισήγησης (200-300 λέξεων) και ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος θα γίνει ως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου 2020.

Διευθύνσεις αποστολής των αιτήσεων: gmargar@polsci.auth.gr, kavalamaria@yahoo.com

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια