Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

  • Posted on: 27 September 2019

Σε συνέχεια της πρόσκλησης 166848/2019 στο πλαίσιο του έργου 98619 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», οι οριστικοποιημένοι πίνακες των αποτελεσμάτων είναι αναρτημένοι στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης 166848/2019:

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/41103?ReturnToPage=1&PageSize=10

Δείτε το σχετικό πίνακα για το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.:

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά