Νέο μάθημα επιλογής: "Εκπαιδευτικές πρακτικές και πολιτική"

  • Posted on: 27 September 2019

Ο σκοπός του μαθήματος έγκειται στη μετάδοση γνώσεων στους φοιτητές αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους τα πολιτικά συστήματα επιδιώκουν να διαμορφώσουν πολιτικά τους νέους ανθρώπους. Θα γίνει μια ιστορική αναδρομή σε μεθόδους που χρησιμοποίησαν άλλα καθεστώτα παλιότερα για να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους στο ευρύ κοινό. Θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και παραδείγματα κινηματογραφικών ταινιών δεδομένου ότι ο κινηματογράφος – με τη στενότερη έννοια αλλά και με την ευρύτερη (τηλεόραση) – αποτέλεσε και αποτελεί ένα πρόσφορο μέσο διάδοσης απόψεων.

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά