Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά

  • Posted on: 30 September 2019

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές να δουν εκ νέου το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων (επιλογές στην δεξιά στήλη της ιστοσελίδας) γιατί τις τελευταίες μέρες έγιναν κάποιες αλλαγές ώστε να αποφύγετε την ταλαιπωρία.

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά