Δήλωση ενδιαφέροντος για το μάθημα εκμάθησης της Αγγλικής ορολογίας στις Πολιτικές Επιστήμες (προθ: 30/10)

  • Posted on: 2 October 2019

Στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών διδάσκεται μάθημα εκμάθησης της Αγγλικής ορολογίας στις Πολιτικές Επιστήμες σε 4 επίπεδα (παράλληλα με διδακτικά εξάμηνα).

Οσοι ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της Αγγλικής ορολογίας στις Πολιτικές Επιστήμες για τα επίπεδα 1 και 3 παρακαλούνται να δηλώσουν το μάθημα στη γραμματεία έως το τέλος Οκτωβρίου 2019.  

Η διδάσκουσα
Μακρίνα Ζαφείρη

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά