Ανακοίνωση για το Μάθημα «Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης»

  • Posted on: 3 October 2019

Η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 7/10 (3-6) στην Αίθουσα 3Α. Στο χειμερινό εξάμηνο 2019-20 θα ασχοληθούμε με μεθόδους ανάλυσης για την μελέτη των χαρακτηριστικών των εκλεγμένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων) σε συνδυασμό με τα εκλογικά αποτελέσματα σε Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η αξιολόγηση του μαθήματος στηρίζεται σε συλλογικές και ατομικές εργασίες.

Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά