18/10: Συνάντηση για το μάθημα επιλογής "Πρακτική Άσκηση"

  • Posted on: 3 October 2019

Το επιλεγόμενο μάθημα "Πρακτική άσκηση" αφορά τόσο τους φοιτητές που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις πρακτικής όσο και άλλους που, είτε έκαναν αίτηση για τοποθέτηση είτε όχι, επιθυμούν να ακολουθήσουν της διαδικασία του μαθήματος μέσω της πραγματοποίησης μιας εργασίας

Όσοι παρακολουθήσουν το μάθημα (τοποθετημένοι σε θέση πρακτικής και όχι) θα πρέπει επίσης να δηλώσουν το επιλεγόμενο μάθημα "Πρακτική Άσκηση" στις δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι/ες σκοπεύετε να κάνετε αίτηση για πρακτική στο εαρινό εξάμηνο ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Μπορείτε όμως αν θέλετε να κάνετε ΤΩΡΑ την σχετική εργασία ώστε να μην την έχετε στο εαρινό εξάμηνο παράλληλα με την απασχόληση σας. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και αν δεν επιλεγείτε για απασχόληση θα δηλώσετε και θα περάσετε το μάθημα στο εαρινό εξάμηνο.

Η πρώτη συνάντηση για το αντικείμενο και την οργάνωση της εργασίας θα γίνει την Παρασκευή 18/10 9-12 στην αίθουσα 3Α.

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά