Πρακτική άσκηση: Αποτελέσματα επιλογής 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Posted on: 4 October 2019

Δείτε στο αρχείο παρακάτω τα αποτελέσματα επιλογής και τοποθετήσεων από την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ" ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά