Ορκωμοσία στις 6/11 και δικαιολογητικά

  • Posted on: 16 October 2019

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών  που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ στη Γραμματεία του Τμήματος (πιέστε εδώ για να την κατεβάσετε) από Τρίτη  22.10.2019 έως και Παρασκευή  01.11.2019, κατά τις ώρες 12:00-13:00μ.μ.

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 06/11/2019  και ώρα 10:00  πμ., στην  Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτιρίου Νομικής (δίπλα στο ασανσέρ) στις 09:00 πμ για να προμηθευτούν τις τηβέννους , έχοντας μαζί την ταυτότητά  τους.

Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος (1ος όροφος κτίριο ΝΟΠΕ)
2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
3. Βιβλιάριο Σπουδών (κόκκινο, εφόσον έχει χορηγηθεί)
4. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον έχει χορηγηθεί).
5. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθενείας (για όσους φοιτητές έχουν μετακινηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόγραμμα ERASMUS).
6. Βεβαίωση διαγραφής από τη Φοιτητική Εστία (για τους φοιτητές που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες)

Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω (2,3,4,5) θα προσκομίζεται στη Γραμματεία Υπεύθυνη Δήλωση.

Μετά την ορκωμοσία στους αποφοίτους χορηγούνται  δωρεάν αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, παράρτημα διπλώματος στα Ελληνικά και Αγγλικά και πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση (εφόσον ζητηθεί) .  Για επιπλέον πιστοποιητικά απαιτείται  παράβολο από την Τράπεζα Πειραιώς (κατάθεση στον λογαριασμό 5272041780361)  6€ για επιπλέον αντίγραφο πτυχίου, 6€ για επιπλέον αναλυτική και 32€ για μεμβράνη πτυχίου.

Τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν, χορηγούνται δέκα (10) ημέρες μετά την ορκωμοσία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά