Υποστήριξη διατριβής υποψ. διδάκτορος Τολίκα Μαρίας

  • Posted on: 21 October 2019

Η υποψήφια διδάκτορας Τολίκα Μαρία θα υποστηρίξει την διατριβή με θέμα:
"Συμμετοχική Διακυβέρνηση και Πολιτικά  Δίκτυα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ηγεσία, Θεσμική Συγκρότηση και Νομιμοποίηση"
την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 ώρα 11.00 π.μ στην Αίθουσα  Τηλεδιασκέψεων,  ισόγειο κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε.

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά