Εγγραφές αλλοδαπών -αλλογενών: Τροποποίηση

  • Posted on: 23 October 2019

Σας διαβιβάζουμε τη Φ.153/164106/Α5/21.10.2019 Υ.Α. με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η Φ.153/132085/Α5/27-8-2018 Υ.Α. με θέμα: «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

Σας επισημαίνουμε ότι:

  1. Η εγγραφή των επιτυχόντων της παρούσας ορίζεται εντός προθεσμίας 20 ημερών από την υπογραφή της (έως 8/11/2019). Ώρες εξυπηρέτησης θυρίδας: 12-13:00
 
  2. Ως προς τα δικαιλογητικά εγγραφής και τη διαδικασία ελέγχου αυτών ισχύει η Φ.152/146360/Α5/20.9.2019, την οποία σας έχουμε αποστείλει με το από 23.9.2019 μήνυμά μας

  3. Δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά