Επιτυχόντες και εγγραφές αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων

  • Posted on: 25 October 2019

Σε συνέχεια της υπ αριθμ. Φ.153/159731/Α5/11.10.2019 Υ.Α. με θέμα "Εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020", με την οποία εγκρίνεται η εισαγωγή των υποψηφίων της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας (κύρωση πίνακα επιτυχόντων), ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία εγγραφής η 29η Οκτωβρίου 2019. Ωρες εγγραφών στη Θυρίδα του Τμήματος 12-13:00.

Σας επισημαίνουμε ότι:
α) ως προς τα δικαιολογητικά εγγραφής της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. Γ και άρθρο 8 (βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας) της Φ.151/47149/Α5 Υ.Α. (ΦΕΚ 820Β/2016, _ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ_, σ. 9293 & 9299) (δείτε παρακάτω το link το ΦΕΚ) και
β) δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά