Πρακτική άσκηση: Αιτήσεις για το εαρινό εξάμηνο (προθ: 20/12)

  • Posted on: 8 November 2019

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. καλεί τους φοιτητές/τριες του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον του για 3μηνη αμοιβόμενη απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ" που πραγματοποιείται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε εταιρίες πολιτικής και κοινωνικής έρευνας.

Με την πρόσκληση αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο καθώς και την περίοδο του καλοκαιριού. Πιθανότατα δεν θα υπάρξει άλλη σχετική πρόσκληση

Η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση είναι παράλληλα μάθημα επιλογής των σπουδών και, εκτός από την απασχόληση, απαιτεί την πραγματοποίηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος.

Προϋπόθεση για επιλογή στην πρακτική άσκηση είναι να είναι κάποιος/α:
(α) Ενεργός προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος μέχρι και την λήξη της περιόδου πρακτικής που θα απασχοληθεί
(β) Να βρίσκεται τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο κατά την περίοδο πραγματοποίησης της πρακτικής
(γ) Να έχει περάσει τουλάχιστον 25 μαθήματα όταν υποβάλλει την αίτηση

Η παρούσα πρόσκληση αφορά της περιόδους πρακτικής:
    2η περίοδος: 1 Μαρτίου 2020 - 31 Μαϊου 2020
    3η περίοδος: 15 Ιουνίου 2020 - 15 Σεπτεμβρίου 2020

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του e-learning του μαθήματος "Πρακτική Άσκηση" και προϋποθέτει ανάρτηση (α) της συμπληρωμενης "Αίτησης-Δήλωσης προτίμησης" για τις προσφερόμενες θέσεις και (β) της "αναλυτικής βαθμολογίας" από το sis.auth.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα "Πρακτική Ασκηση" (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3751) (κλειδί εγγραφής: ΚΕΣ001) και να υποβάλλουν τα 2 αρχεία της αίτησης

Προθεσμια υποβολής αίτησης είναι στις 20 Δεκεμβρίου 2019

Για περαιτέρω πληροφορίες/ διευκρινήσεις δείτε σχετικά αρχεία πληροφοριών στο elearning και απευθυνθείτε στον κ. Μηλώση Δημήτρη (Εγνατίας 46, 5ος όροφος, τηλ. 2310991950, email: dmilosis@polsci.auth.gr)

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά