2ο συνέδριo Σύλλογου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήμ. Πολιτικών Επιστημών: «Αντιθέσεις στον Σύγχρονο Κόσμο: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία»

  • Posted on: 11 November 2019

Ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων και Διδακτορισσών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 2ο ετήσιο συνέδριό του, με τίτλο:

«Αντιθέσεις στον Σύγχρονο Κόσμο: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Απριλίου 2020 στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από διογκούμενες αντιθέσεις.
Αντιθέσεις που τροφοδοτούν διαρκώς αυξανόμενους ανταγωνισμούς, προκλήσεις και δίπολα.
Αντιθέσεις που αναδύονται στον καπιταλισμό και κατακλύζουν κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής σφαίρας.
Αντιθέσεις που σχετίζονται εγγενώς με τις πολιτικές κρίσεις, τις εντεινόμενες ταξικές ανισότητες, τις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες, τις οικονομικές κρίσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την περιβαλλοντική κρίση, τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, τις πολεμικές συγκρούσεις, το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, τους ανατροφοδοτούμενους εθνικισμούς και ρατσισμούς καθως και τις έμφυλες διακρίσεις.
Αντιθέσεις που πυροδοτούν κοινωνικά κινήματα, μετασχηματισμούς στο πολιτικό και εκλογικό πεδίο και αναδιαμορφώσεις των ιδεολογικών ρευμάτων.
Αντιθέσεις που αποτυπώνονται στις ιστορικές εξελίξεις και μεταβολές στη νεωτερικότητα.
Αντιθέσεις που επηρεάζουν τον κοινωνικοπολιτικό βίο και κατ’ επέκταση τον ακαδημαϊκό στοχασμό και τον δημόσιο λόγο.

Τη στιγμή που οι αντιθέσεις αυτές έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, η ακαδημαϊκή κοινότητα, ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, οφείλει να αφουγκραστεί και να ερμηνεύσει τις ραγδαίες μεταβολές, προκειμένου να φτάσει σε ένα, όσο το δυνατόν πληρέστερο επίπεδο κατανόησης μίας εποχής, η οποία παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστη.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ανοίξει έναν διεπιστημονικό διάλογο γύρω από τα παραπάνω ζητήματα τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και να διευρύνουμε την αντίληψή μας γύρω από αυτά σε πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Για να εκπληρώσουμε τον παραπάνω στόχο, ως μέλη της επιστημονικής κοινότητας, οφείλουμε να εργαστούμε αξιοποιώντας τα μεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία που διαθέτουμε, ώστε να εντάξουμε αυτόν τον διάλογο σε ένα επιστημολογικά άρτιο πλαίσιο. Επιθυμία μας είναι η θεματολογία του συνεδρίου να είναι διευρυμένη.

Ενδεικτικά, τα ερευνητικά πεδία είναι η Πολιτική Θεωρία, η Πολιτική Φιλοσοφία, η Πολιτική Ιστορία, η Πολιτική Ανάλυση, η Πολιτική Οικονομία, η Πολιτική Επικοινωνία, η Διακυβέρνηση, η Κοινωνιολογία, η Ψυχανάλυση, οι Σπουδές Φύλου, η Εκλογική Κοινωνιολογία, οι Στρατηγικές Σπουδές, οι Παιδαγωγικές Σπουδές, η Οικονομία, η Οικολογία και η Τεχνολογία.

Προσκαλούμε όσες/όσους ενδιαφέρονται, να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στο Συνέδριο, το οποίο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακές φοιτήτριες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, υποψήφιες διδακτόρισσες, υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μεταδιδακτορικές ερευνήτριες.

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρόταση τους για εισήγηση (με περίληψη από 250 έως 500 λέξεις) έως τις 10 Ιανουαρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsa.polsci.auth@gmail.com.

 

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια