Υποβολή δικαιολογητικών για μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (21/11-2/12)

  • Posted on: 20 November 2019

Υποβολή δικαιολογητικών από 21.11.2019 (10:00) έως και 2.12.2019 Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 21.11.2019 (10:00 π.μ) έως και 02.12.2019 και στη συνέχεια, κατά την ίδια περίοδο, θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμημάτος και ώρα 12:00-13:00 για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αναγράφονται στην αίτηση στο πεδίο "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ" καθώς και 1) Δύο Φωτογραφίες 2) Φωτοτυπία της ταυτότητας και επίδειξη αυτής και 3) εκτυπωμένο το ΑΜΚΑ.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην διαγραφή τους από το Τμήμα Προέλευσης.

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 180142/Ζ1/18-11-2019 και 159709/Ζ1/11-10-2019 εγκυκλίους με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020».

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά