Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Δρόσου

  • Posted on: 22 November 2019

Τα μαθήματα του κ. Δρόσου (α) "Κράτος και αγορά. Φιλελευθερισμός, Νεοφιλελευθερισμός και Δημοκρατία" της 27/11 και (β) Νεότερη πολιτική φιλοσοφία Ι της 28/11 δεν θα γίνουν λόγω απουσίας του διδάσκοντα

Οι αναπληρώσεις θα γίνουν:
Για το μάθημα Κράτος και αγορά. Φιλελευθερισμός, Νεοφιλελευθερισμός και Δημοκρατία την Παρασκευή 10/1/2020, ώρα 18:00-21:00,  αιθ. 3Δ
Για το μάθημα Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία Ι την Παρασκευή 20/12, ώρα 18:00-21:00, αιθ. Α

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά