Αναβολή μαθημάτων κ. Μαρκέτου

  • Posted on: 28 November 2019

Τα μαθήματα του κ. Μαρκέτου 28-29 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν

Οι αναπληρώσεις θα ανακοινωθούν

Από τον διδάσκοντα

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά