Μάθημα "Διεθνείς Σχέσεις": Μεταφορά από 6/12 σε 4/12

  • Posted on: 29 November 2019

Το μάθημα του 1ου έτους "Διεθνείς Σχέσεις" της Παρασκευής 6/12 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα

Η αναπλήρωση του θα γίνει την Τετάρτη 4/12 και ώρα 6-9 μ.μ. στην αίθουσα Β

Από τον διδάσκοντα

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά