3-4/12: Συμπληρωματικά μαθήματα κ. Τεπέρογλου

  • Posted on: 1 December 2019

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου θα γίνει συμπληρωματικό (φροντιστηριακό) μάθημα στην Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία μεταξύ 6-9μ.μ στην αίθουσα Β.

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα για το "Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι" μεταξύ 15:00-16:30 στην αίθουσα 3Α.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά