Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Δουράκη

  • Posted on: 6 December 2019

Για τα μαθήματα του κ. Δουράκη της 6/12 που δεν πραγματοποιήθηκαν το πρόγραμμα αναπλήρωσης μαθημάτων είναι:

-Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Ανάπτυξη: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου, 12:00-15:00, αίθ. Α.

-Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας: Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου, 12:00-15:00, αίθ. 107.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά