Πρακτική άσκηση: Κατάταξη φοιτητών/τριών που υπέβαλλαν αίτηση στην 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Posted on: 27 December 2019

Δείτε τα αποτελέσματα της κατάταξης των φοιτητών/τριών της πρόσφατης (2ης) πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά