Διαγωνισμός για σχεδιασμό Λογοτύπου Σχολής Ο.Π.Ε. (προθ: 31/3)

  • Posted on: 28 January 2020

Η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) του ΑΠΘ πραγματοποιεί Φοιτητικό Διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του Λογοτύπου της.

Όλοι οι φοιτητές/τριες του ΑΠΘ (σε όποιο επίπεδο σπουδών και αν βρίσκονται) προσκαλούνται να καταθέσουν τις δημιουργικές ιδέες και προτάσεις τους, ατομικά ή ομαδικά, και να συμβάλλουν στην οπτική δημιουργία της ολοκληρωμένης ταυτότητας της Σχολής ΟΠΕ. Για τη φυσιογνωμία της Σχολής ΟΠΕ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Σχολής και των τριών Τμημάτων της (www.eps.auth.gr).

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Επικοινωνίας της Σχολής ΟΠΕ.

Οι δημιουργοί των τριών (3) πρώτων προτάσεων που θα προκριθούν, θα παραλάβουν τιμητική διάκριση και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ και της Σχολής ΟΠΕ.

Η πρόταση που θα προκριθεί ως η καλύτερη μεταξύ αυτών, θα βραβευθεί με δωρο-επιταγή αξίας 500 ευρώ από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Τα δημιουργικά δικαιώματα της επιλεγμένης πρότασης παραχωρούνται από τον δημιουργό της στην Σχολή ΟΠΕ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ των ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ είναι 31/03/2020 και ώρα 13:00 στο email logo@eps.auth.gr (ηλεκτρονική υποβολή) ΚΑΙ η κατάθεση πρωτοτύπων στην Κοσμητεία Σχολής ΟΠΕ, Κτίριο ΟΠΕ – Νομικής, 2ος όροφος, γραφείο 211.

Κατηγορία: 
Διάφορα