Μάθημα επιλογής: "Νεανική πολιτική δράση και σχολείο"

  • Posted on: 11 February 2020

Το μάθημα επιλογής του εαρινού εξαμήνου "Νεανική πολιτική δράση και σχολείο" επιδιώκει να αποτυπώσει τις φανερές και τις λανθάνουσες εκφάνσεις του πολιτικού που υπάρχουν στους νέους ανθρώπους κατα τη διάρκεια της μαθητικής τους ζωής. Αναλύει και διαπραγματεύεται θέματα όπως
• η πολιτικοποίηση των μαθητών μέσω των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος αλλά και μέσω άδηλων μέσων όπως οι παρέες συνομηλίκων,
• οι πρώτες εκφράσεις πολιτικής δραστηριότητας όπως τα μαθητικά συμβούλια αλλά και
• οι μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας - συμβατικές και μη.
Το μάθημα θα ξεκινήσει με αναφορά στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και στην πολιτικοποίηση τους, θα κάνει αναφορά στους ενδεδειγμένους τρόπους πολιτικής συμπεριφοράς εντός του σχολείου. Στη συνέχεια θα κάνει μια ιστορική αναδρομή στις θεωρίες της πολιτικής ανυπακοής από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Θα επικεντρωθεί τέλος στις καταλήψεις των σχολείων, στα πλαίσια της θεωρίας των κοινωνικών κινημάτων ως μια μορφή μη συμβατικής πολιτικής διαμαρτυρίας.
 
Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 12-3 στην αίθουσα 3Δ.

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά