17/2: Σεμινάριο του Κύκλου Μελέτης του Λαϊκιστικού Φαινομένου

  • Posted on: 13 February 2020

«Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη του λαϊκισμού:

Η αναστοχαστική επιστροφή στην ιστορία»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο επόμενο σεμινάριο του Κύκλου Μελέτης του Λαϊκιστικού Φαινομένου, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στις 18.00, στην αίθουσα 319 του κτιρίου της ΝΟΠΕ, ο Άγγελος Γουνόπουλος θα διερευνήσει, τους κλασικούς και τους σύγχρονους λαϊκισμούς της Λατινικής Αμερικής, και τις αμφισημίες των αναγκαίων και των ικανών συνθηκών για την εμφάνισή του.

 

Μετά από δεκαετίες μελετών, αντιπαραθέσεων και συγκλίσεων, το φαινόμενο του «Λαϊκισμού» παραμένει ανοικτό, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αφού διαφορετικές μεθοδολογικές και ιδεολογικές αφετηρίες οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα, ενώ η όποια συγκεφαλαίωσή του σε ελάχιστους ορισμούς, όπως αυτούς της ανταγωνιστικής αντιπαράθεσης του «αγνού λαού» με τις «διεφθαρμένες ελίτ» σε συνδυασμό με την επίκληση της λαϊκής κυριαρχίας (Mudde και Kaltawasser) δεν αρκούν για να περιγράψουν τις ιστορικές του φανερώσεις, όσο δεν αρκεί μία οντολογική ή γενική κατηγορία στο να περιγράψει τις ιστορικές της μορφές ή να ερμηνεύσει το γιατί αυτές εμφανίστηκαν. Άλλοτε ο λαϊκισμός προσεγγίζεται αρνητικά, δηλαδή από το «τι δεν είναι» ενώ άλλοτε πάλι συλλαμβάνεται δογματικά μέσα από δήθεν εγγενή του γνωρίσματα. Αν όμως η ιστορία γεννά τον λαϊκισμό, αυτή είναι που επιλύει τις αμφισημίες και τις αντιφάσεις των προσδιορισμών του, απορρίπτοντας έτσι κάθε του ουσιοποίηση, αλλά και προσβάλλοντας όλες τις ιδεολογικές του χρήσεις.

Η εισήγηση διατρέχει ορισμένα γνωρίσματα που αποδόθηκαν κατά καιρούς στο λαϊκιστικό φαινόμενο (χαρισματική εξουσία, πατρωνία, πελατειακή σχέση, αυταρχισμός, συμπεριληπτικός ή αποκλειστικός λόγος, διόρθωση της δημοκρατίας ή εκτράχυνσή της, σύμπτωμα εκσυγχρονιστικών τοκετών στην «περιφέρεια» ή την «ημι-περιφέρεια», ή κρίσεων στο μητροπολιτικό «κέντρο», κ.λπ), προσπαθώντας να καταδείξει τη σημασία του ιστορικού πλαισίου και των γεγονότων, της συγκριτικής ανάλυσης των λαϊκιστικών λόγων και δράσεων μεταξύ τους, την ανάγκη η διαπραγμάτευσή του να γίνεται πάντα σε σχέση με τον αντι-λαϊκισμό ως ζεύγος, την ανάγκη ελέγχου της ιδεολογικοποίησης του φαινομένου από κοινωνικοπολιτικούς δρώντες, και όλα αυτά μέσα από τη βάσανο της ιστορίας. Η κίνηση από την ιστορία στο λόγο και ο αναστοχασμός του λόγου από την ιστορία, είναι το σταθερό καθήκον κάθε μελετητή του λαϊκιστικού φαινομένου.

Με όχημα τους κλασικούς και τους σύγχρονους λαϊκισμούς της Λατινικής Αμερικής διερευνάται το φαινόμενο του λαϊκισμού και οι αμφισημίες των αναγκαίων και των ικανών συνθηκών για την εμφάνισή του, αφού δεν υπάρχει λαϊκιστικός λόγος χωρίς λαό σε κίνηση (μέσα επικοινωνίας, θεσμοί, ομάδες πίεσης, κοινωνικές και πολιτικές δράσεις, κ.α.), αφού ό,τι δεν μπορεί να οριστεί, εφόσον υπάρχει, μπορεί να δειχθεί με το δάκτυλο…

 

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Άγγελος Γουνόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., απ’ όπου έλαβε και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην «Προστασία Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Εν συνεχεία αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην «Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία». Ως υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. ερευνά τη λατινοαμερικανική «Θεολογία της Απελευθέρωσης», ενώ οι μελέτες και οι δημοσιεύσεις του αφορούν θέματα πολιτικής θεολογίας, κοινωνικής οντολογίας, ιστορίας, πολιτικής θεωρίας, φιλοσοφίας, κ.α.

 

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια